מכשיר הקלטה זעיר נסתר במפצל חשמל K6

מקליט קול איכותי סמוי במפצל חשמל עם שקעים פעילים.

פועל ללא מגבלת זמן כל עוד מחובר למקור מתח.

פועל גם למספר שעות אם מוציאים אותו מהחשמל.

התחלת וסיום ההקלטות נשלטות מרחוק על ידי הטלפון הנייד.

כולל חיישן קול המאפשר הקלטה רק כאשר יש רעש או דיבור בסביבה.

איכות שמע מצוינת.

1,150.00 

כמות