מכשיר האזנה מרחוק נסתר במפצל חשמל V6

מכשיר ציתות סלולרי סמוי במפצל חשמל עם שקעים פעילים

ניתן להתקשר למספר של כרטיס הסים שנמצא בתוך המכשיר ולשמוע בזמן אמת את המתרחש בסביבה שלו

למכשיר חיישן קול שיאפשר למכשיר להתקשר אליכם אוטומטית ברגע ששומע קול או רעש בסביבה

איכות ההאזנה מיטבית שאינה מתקבלת ממכשירים דומים

 

1,150.00 

כמות